PALVELUT

PROJEKTINJOHTO & KONSULTOINTI

- energiaselvitykset (esiselvitykset, lämmitystapa- ja lämmöntalteenottoselvitykset, tuetut energiatehokkuusselvitykset, suuryritysten energiaselvitykset ja kohdekatselmukset)

- energiatehokkuushankkeiden konsultointi ja projektinjohto

- talotekniikkahankkeiden (LVISA) kokonaisvaltainen projektinjohto

- energiatukien hakeminen

- hankintojen julkinen ja yksityinen kilpailutus

- kulutusanalyysit

- kiinteistöstrategioiden laadinta ja täytäntöönpano

- henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden koulutukset ja valmennukset

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

- kameravalvonta

- kulunvalvonta

- rikosilmoittimet

TALOTEKNISET ELINKAARIRATKAISUT

- ilmanvaihdon ratkaisut ja lämmöntalteenotto

- lämmitystapamuutokset ja -saneeraukset

- olosuhdeanturoinnit

- automaatiosaneeraukset

- lämpöpumppujen hyödyntäminen lämmitykseen ja jäähdytykseen

ENERGIANTUOTANTO
JÄRJESTELMÄT

- älykkäät hybridiratkaisut

- räätälöidyt laitoskokonaisuudet

- verkostot ja asiakaslaitteet

ETÄ- JA PÄÄKÄYTTÄJÄPALVELUT

- järjestelmien hallinta ja ylläpito

- rakennusautomaation etätuki- ja hallinta

- mittausjärjestelmät ja palvelut
© 2019 e-Protech